divendres, 13 de maig de 2016

CONSERVAR, CONVERSAR... aquarel·la


Conservar o conversar.
Conservar per conversar.
O conversar per conservar...
Tot s’usa en aquest mon de parla
i la similitud de les paraules
ens pot induir a confusió
quan el sentit estricte
ens situa ens conservar o conversar...
Imperiositat suprema
en les dos paraules
que juntes ens diuen d’intencionalitat
Bé, conversem i conservem...
Sempre pot haver-hi entesa.

DE REBAIXES 16,.- ANTON.-T.E.- 12-5-16.