dijous, 5 de juny de 2008

NO DISMINUEIX EL NOMBRE DE FAMOSOS ,.-VIVIM EL PONENT

5.- No disminueix el nombre de famosos.
Abans de que desapareguin els ossos
haurem de protegir-los amb cura.
Potser, farà falta algun decret salvatori
ja que ens maten tot el reservori
de la Natura.

6.- Vivim el ponent
visions de castell de focs d’artifici.
S’ha post el sol. Donem per acabat l’ofici
quan la baieta ha enfosquit el firmament.
Es fa fosc
i tornem a casa,
la llar és una brasa
de foc.
D’espectacle esplendent grandiós
hem passat en un instant
mesurat,
tancant
la porta
al cel,
al caliu
que conhorta la pell.
De magnitud, plenitud...
A la quietud.