dimarts, 14 de setembre de 2021

CLAR QQUE HEM DE SER CUROSOS..

 28.- 28-1-20.

Clar que em de ser curosos en nostre treball.
De vegades costa posar-se en plena situació.
Una persona que fa anys que va marxar
sempre deia :- Molt i ben fet, deixant-hi la pell-.
Molt sovint ens arruem en veure la muntanya
que se’ns presenta per que a bon peu
emprenguem l’empresa d’arribar al cim.
Posar-hi voluntat aplana el monturulls
que en nostres feines fa cap per posar-nos a prova.
DE REBAIXES 20.- ANTON.-T.E.- 28-1-20.
May be an image of fruita i a l'exterior
M'agrada
Comenta
Comparteix